\begin{tabular}{c | c | c}
{\bf IoU class} & {\bf iIoU class} & {\bf IoU category} & {\bf iIoU category}\\ \hline
62.64 \% & 31.62 \% & 86.59 \% & 68.05 \%
\end{tabular}